цахим код: 4458006 шийдсэн

Боловсрол 2022-10-31 17:17 үзсэн: 139
Гадуур ханиад их байгаа үед сургуулиуд урлагийн үзлэг гэх арга хэмжээ зохион байгуулж түүнийхээ ...
Гадуур ханиад их байгаа үед сургуулиуд урлагийн үзлэг гэх арга хэмжээ зохион байгуулж түүнийхээ бэлтгэл хийж хүүхдүүдийг битүү орчинд олон цагаар цуглуулж бэлтгэл хийлгэж байна. Ханиад их байгаа тул тус арга хэмжээгээ зогсоох юм уу хойшлуулж болохгүй юу.