цахим код: 3897968 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-01 10:58 үзсэн: 180
6-9-р байр байраараа халаалт муу, хүйтэн байгаа тул Эрдэнэт Ус ОНӨХК-д удаа дараа дуудлага ...
6-9-р байр байраараа халаалт муу, хүйтэн байгаа тул Эрдэнэт Ус ОНӨХК-д удаа дараа дуудлага өгсөн. Гэтэл ажилтнууд нь би хариуцдаггүй гээд бие бие рүүгээ явуулаад халаалтын асуудлыг шийдвэрлэхгүй байсаар байна. тус байрны халаалтыг хэвийн болгож өгнө үү.