цахим код: 326411 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-11-01 11:04 үзсэн: 47
5-11, 5-7а байрнуудын дунд манай гараж байдаг. Гэтэл манай гаражийн үүдэнд хог асгаж овоолсноос ...
5-11, 5-7а байрнуудын дунд манай гараж байдаг. Гэтэл манай гаражийн үүдэнд хог асгаж овоолсноос гараж руугаа орж гарч чадахгүй болоод удаж байна. Тус хогийг ачиж тээвэрлэх талаар багийн Засаг даргад удаа дараа мэдэгдсэн ч арга хэмжээ авахгүй байсаар байна. Яаралтай тс хогийг ачиж тээвэрлэх арга хэмжээ авна уу.