цахим код: 4311073 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-02 11:36 үзсэн: 42
Говилын 100 айлын байрнуудын халаалт муу байдаг. Энэ жил халаалт арай гайгүй байсан. Гэтэл ...
Говилын 100 айлын байрнуудын халаалт муу байдаг. Энэ жил халаалт арай гайгүй байсан. Гэтэл 186-р ангийн халаалтыг хаасан байсан учир халаалт хэвийн байсан байна. 2 хоногийн өмнөөс 186-р ангийн халаалтыг өгсөнөөс хойш 100 айлын байрнуудын халаалт маш муу боллоо. Халаалтыг хэвийн болгох арга хэмжээ авч өгнө үү.