цахим код: 9615158 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-11-04 15:54 үзсэн: 44
Наран багт 4-5 сар хог ачаагүй одоо л ачилт хийгдэж байна. Иргэд гудамжинд маш их хогоо гаргаж ...
Наран багт 4-5 сар хог ачаагүй одоо л ачилт хийгдэж байна. Иргэд гудамжинд маш их хогоо гаргаж асган орчныг их бохирдуулж байна. Гудамжинд хогоо асгахгүй байх талаар айл өрхөд мэдэгдэл анхааруулга өгч, зөрчсөн тохиолдолд торгуулийн арга хэмжээ авч баймаар байна. Хогийг цаг хугацаанд нь ачиж тээвэрлэн, гудамжинд хог хаяулахгүй байх талаар хяналт тавьж ажилламаар байна.