цахим код: 5729864 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-07 15:09 үзсэн: 36
12-р сургуулийн урд бохирын худгийн таг эвдэрч, байхгүй болсон ба хүүхэд унаж гэмтэх эрсдэлтэй ...
12-р сургуулийн урд бохирын худгийн таг эвдэрч, байхгүй болсон ба хүүхэд унаж гэмтэх эрсдэлтэй болсон байна. Энэ худгийн тагийг шинээр хийж тавина уу.