цахим код: 7359947 шийдсэн

СӨХ-дын үйлчилгээ 2022-11-08 14:57 үзсэн: 155
5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д ...
5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д мэдэгдсэн ч арга хэмжээ авахгүй байсаар байна. Тус байрны 1-р орцны подвалд хивс цэвэрлэгээ ажиллаж эхэлснээс хойш ийм шоргоолжтой болсон. Устгах арга хэмжээ авмаар байна.