цахим код: 3827727 шийдсэн

СӨХ-дын үйлчилгээ 2022-11-09 11:09 үзсэн: 38
5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д ...
5-21-р байранд нийт айлуудад улаан шоргоолжтой болоод их үржиж байна. Устгал хийх талаар СӨХ-д мэдэгдсэн ч арга хэмжээ авахгүй байсаар байна. Устгах арга хэмжээ авмаар байна.