цахим код: 6174623 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-10 09:09 үзсэн: 39
Зэст багийн 1-13 байрны 2-р подволд Дээдэс орон сууц дулааны шугам татсанаас хойш подволд дүнгэнэсэн ...
Зэст багийн 1-13 байрны 2-р подволд Дээдэс орон сууц дулааны шугам татсанаас хойш подволд дүнгэнэсэн дуу чимээ гарч байна.