цахим код: 274694 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-14 10:12 үзсэн: 31
2-4-р байрны 1-р орцны айлууд халаалтгүй болчихоод байна. Тус байрны урд байдаг Жавхлант дэлгүүр ...
2-4-р байрны 1-р орцны айлууд халаалтгүй болчихоод байна. Тус байрны урд байдаг Жавхлант дэлгүүр насос тавьсанаас халаалтгүй болсон. Эрдэнэт Ус ОНӨХК-иас ирж зөвшөөрөлгүй насос тавьсан гээд салгасан боловч 3 хоногийн өмнөөс дахин халаалтгүй болчихоод байна. Үүнийг зөвшөөрөлгүй насос тавьсан тус аж ахуйн нэгжид арга хэмжээ авч дахин залгаж халаалтыг доголдуулахгүй болгож өгнө үү.