цахим код: 8521618 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-16 15:35 үзсэн: 34
3-6-р байрны подвалд бохирын шугам хагарч бохир нь асгарсан байдалтай удаж байна. Бохирын шугамыг ...
3-6-р байрны подвалд бохирын шугам хагарч бохир нь асгарсан байдалтай удаж байна. Бохирын шугамыг засаж, асгарсан бохирыг цэвэрлэх талаар удаа дараа СӨХ болон Эрдэнэт-ус ДТС ОНӨХК-д хандсан боловч шийдвэрлэхгүй байсаар байна. Эрдэнэт ус- ын слесарь нь ирэхээр подвалын түлхүүр байхгүй гээд буцдаг. СӨХ нь Эрдэнэт ус ОНӨХК хариуцана гэдэг. Яаралтай энэ 2 байгууллагад үүрэг чиглэл өгч засуулахгүй бол бохир үнэртээд гэр орондоо амьдрахад хүндрэлтэй байна.