цахим код: 1263246 шийдсэн

Бусад 2022-11-17 09:56 үзсэн: 40
6-1, 5 - р байрны хажуугийн замаар уруудаж байгаа замд хурд сааруулагч хийхгүй бол тус зам ...
6-1, 5 - р байрны хажуугийн замаар уруудаж байгаа замд хурд сааруулагч хийхгүй бол тус зам дээр хүүхэд машинд дайруулаад байна. Өнөөдөр 6-5-р байрны хажууд явган гарцаар гарч байгаа хүүхдийг машин ирж дайрлаа.