цахим код: 5585046 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-25 15:36 үзсэн: 190
Эрдмийн сан сургууль 20-иод хоног халаалтгүй байранд хүүхдүүд нь куртиктэйгээ хичээллэж байна. ...
Эрдмийн сан сургууль 20-иод хоног халаалтгүй байранд хүүхдүүд нь куртиктэйгээ хичээллэж байна. Сургуулийн удирдлагад нь хэлэхээр шийднэ гээд одоог хүртэл халаалтгүй байсаар байна. Энэ халаалтын асуудлыг хурдан шийдэж өгнө үү.