цахим код: 299376 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-11-28 15:26 үзсэн: 26
5-р сургуулийн халаалт доголдоод засаж байна гэсэн ч одоо болтол байдал хэвээр байна. Яаралтай ...
5-р сургуулийн халаалт доголдоод засаж байна гэсэн ч одоо болтол байдал хэвээр байна. Яаралтай халаалтын асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол хүүхдүүд хариад хүрээд, өвдөөд байна. Хүүхдүүд гадуур хувцастайгаа хичээлд сууж байна.