цахим код: 6315739 шийдсэн

СӨХ-дын үйлчилгээ 2022-11-30 18:14 үзсэн: 189
2-24--р байрны 1-р орцны хаалга байнга онгорхой байдгаас дулаан алдалт их, орц бохир байна. ...
2-24--р байрны 1-р орцны хаалга байнга онгорхой байдгаас дулаан алдалт их, орц бохир байна. Орцны хаалгыг цоожтой болгох арга хэмжээ авмаар байна.