цахим код: 3131621 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-12-01 10:47 үзсэн: 73
Тосгоны цагаан байрнууд халахгүй, зарим айлууд хөлдөөд байна. Дуудлага, мэдээлэл өгөөд ч арга ...
Тосгоны цагаан байрнууд халахгүй, зарим айлууд хөлдөөд байна. Дуудлага, мэдээлэл өгөөд ч арга хэмжээ авахгүй байна. Яаралтай арга хэмжээ аваач. 79791111