цахим код: 5233292 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-12-01 10:49 үзсэн: 21
Ус алдаад Эрдэнэт ус руу яаралтай дуудлага өгөхөөр залгахад утсаа авахгүй байна. Яаралтай үед ...
Ус алдаад Эрдэнэт ус руу яаралтай дуудлага өгөхөөр залгахад утсаа авахгүй байна. Яаралтай үед хаан хандах вэ. Утсаа авахгүй болхоор нь ОБГ, ЦГ руу ярьж байж хэлүүллээ. Заавал ийм байх ёстой юм уу. 79791111