цахим код: 8984993 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-12-05 16:43 үзсэн: 19
Цагаанчулуут багийн 47-р гудамжинд хүйтэн усны шугам тавьж байна. Нэгэнт шугам тавьж байгаа ...
Цагаанчулуут багийн 47-р гудамжинд хүйтэн усны шугам тавьж байна. Нэгэнт шугам тавьж байгаа бол халуун усны шугамыг хамт тавимаар байна. Дараа нь халуун усны шугам тавих гээд дахиад л зардал гарна шүү дээ. ИТХ