цахим код: 5726179 шийдсэн

Бусад 2022-12-05 17:02 үзсэн: 146
1. Орхон аймагт нийт 11600 гаруй буюу хүн амын 10 хувь нь ахмадууд байдаг. Эрдэнэтийг түшиглэсэн ...
1. Орхон аймагт нийт 11600 гаруй буюу хүн амын 10 хувь нь ахмадууд байдаг. Эрдэнэтийг түшиглэсэн ГОК болон 1000-аад ААН байдаг. Эдний тусламжтайгаар буюу орон нутгийн төсвөөр Ахмадын хүчирхийллийн эсрэг хамгаалах байр шийдэж өгнө үү. Ахмадууд ил далд хүчирхийлэлд маш их өртдөг, санхүүгийн болон бие махбодын, сэтгэлзүйн г.м. Тиймээс хамгаалах байр барьж өгөөч ээ, энэ олон ахмадууд хамгаалуулаад давхар нийгэмшээд өөрсдийн бичил бизнесээ эрхлээд цагаа зохистой үр бүтээлтэй өнгөрүүлдэг болоход анхаарч өгнө үү. ИТХ