цахим код: 6105172 шийдсэн

Барилга байгууламж 2022-12-05 17:52 үзсэн: 20
2 дугаар микрийн 5 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын фасадны засварыг 2023 оны төсөвтөө тусгаж ...
2 дугаар микрийн 5 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын фасадны засварыг 2023 оны төсөвтөө тусгаж өгнө үү. ИТХ