цахим код: 9913105 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-12-05 17:53 үзсэн: 16
Цагаанчулуут багийн 47, 48 дугаар гудамж, самбарын хажуугаар инженерийн шугам сүлжээг 2023 ...
Цагаанчулуут багийн 47, 48 дугаар гудамж, самбарын хажуугаар инженерийн шугам сүлжээг 2023 онд хийж өгнө үү. ИТХ