цахим код: 3635600 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-12-05 18:04 үзсэн: 19
Уртын гол багт инженерийн шугам сүлжээ яагаад татахгүй байгаа юм бол? Хэзээ татах вэ? 2023 ...
Уртын гол багт инженерийн шугам сүлжээ яагаад татахгүй байгаа юм бол? Хэзээ татах вэ? 2023 оны төсөвт энэ асуудал суусан уу? Иргэдийн хүлээлт их байна. ИТХ