цахим код: 7494010 шийдсэн

Бусад 2022-12-06 15:27 үзсэн: 200
Түлээ, нүүрсний үнэ маш өндөр үнэтэй байна. 1 уут нүүрс 10000 төгрөг болсон байна. Нүүрсний ...
Түлээ, нүүрсний үнэ маш өндөр үнэтэй байна. 1 уут нүүрс 10000 төгрөг болсон байна. Нүүрсний үнийг буулгах, хангалтыг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ аваач.