цахим код: 2866243 шийдсэн

СӨХ-дын үйлчилгээ 2023-05-08 17:26 үзсэн: 136
Манай байрны цахилгаан шат 2023.05.05-ны өдрөөс хойш ажиллахгүй байсан тул 70112106 дугаарт ...
Манай байрны цахилгаан шат 2023.05.05-ны өдрөөс хойш ажиллахгүй байсан тул 70112106 дугаарт дуудлага өгсөн боловч засварлахгүй байна. Удаа дараа цахилгаан шат эвдэрч байгаад гомдолтой байна.