цахим код: 7108086 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-06-30 11:59 үзсэн: 91
Орон сууцны хороолол дунд байрлах авто замууд эвдрэл их байгаа тул яаралтай засах арга хэмжээ ...
Орон сууцны хороолол дунд байрлах авто замууд эвдрэл их байгаа тул яаралтай засах арга хэмжээ аваач.