цахим код: 6434408 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-07-01 15:02 үзсэн: 142
Шанд Хабитатын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобс 21 цаг хүртэл явах цагийн ...
Шанд Хабитатын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобс 21 цаг хүртэл явах цагийн хуваарьтай боловч 20 цагаас хойш явахгүй байна. Иймд хяналт тавьж хуваарийн дагуу явуулмаар байна.