Ангилал: Нийтийн тээвэр
0 img

2. Автобусны дулаан зогсоол барьж, автобуснуудын байрлалыг харуулах ухаалаг самбарыг байршуулж ...

2. Автобусны дулаан зогсоол барьж, автобуснуудын байрлалыг харуулах ухаалаг самбарыг байршуулж өгнө үү. ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ЗДТГ
овог: * нэр: 7******5
Нийтийн тээвэр
цахим код:

3346660

шийдсэн
2022-12-05 18:09
0 img

Гэр хорооллын эцсээс 17-р сургууль, Хөвсгөл -2 чиглэлд автобус явдаггүй болсон нь хүүхдүүд ...

Гэр хорооллын эцсээс 17-р сургууль, Хөвсгөл -2 чиглэлд автобус явдаггүй болсон нь хүүхдүүд хичээлдээ ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ЗДТГ
овог: * нэр: С*****а
Нийтийн тээвэр
цахим код:

1288088

шийдсэн
2022-12-05 16:14
0 img

Гэр хорооллын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобус буудал дээрээ зогсож зорчигчоо ...

Гэр хорооллын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобус буудал дээрээ зогсож зорчигчоо авахгүй ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: У******н
Нийтийн тээвэр
цахим код:

7173462

шийдсэн
2022-12-01 15:03
0 img

Баянбулаг багийн Зээлийн чиглэлд автобус 19 цагаас хойш явахгүй байна. Автобусыг ядаж 21 цаг ...

Баянбулаг багийн Зээлийн чиглэлд автобус 19 цагаас хойш явахгүй байна. Автобусыг ядаж 21 цаг хүртэл явуулж ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Н********г
Нийтийн тээвэр
цахим код:

2154986

шийдсэн
2022-12-01 14:37
0 img

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобус дулаалга байхгүй, удаан явж байна. ...

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобус дулаалга байхгүй, удаан явж байна. 79791111 ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: *,
Нийтийн тээвэр
цахим код:

3222759

шийдсэн
2022-11-30 18:22
0 img

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобуснууд маршрутын дагуу явахгүй эсрэг чиглэлээр яваад ...

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобуснууд маршрутын дагуу явахгүй эсрэг чиглэлээр яваад байна. ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Б****а
Нийтийн тээвэр
цахим код:

5546038

шийдсэн
2022-11-29 15:49
0 img

Говилд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд нэг л автобус явж байна. 19 цагаас хойш автобус явдаггүй, ...

Говилд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд нэг л автобус явж байна. 19 цагаас хойш автобус явдаггүй, Иргэд автобус ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ЗДТГ
овог: * нэр: Х*********р
Нийтийн тээвэр
цахим код:

6978311

шийдсэн
2022-11-29 09:31
0 img

Гэр хорооллын эцэс хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд такси 1000 төгрөгөөр явж байна. Иргэд ...

Гэр хорооллын эцэс хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд такси 1000 төгрөгөөр явж байна. Иргэд эцэс дээр ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ЗДТГ
овог: * нэр: Н*******а
Нийтийн тээвэр
цахим код:

7547965

шийдсэн
2022-11-16 15:51
0 img

Вокзалын чиглэлийн такси үйлчилгээнд 5000-8000 төгрөг зарцуулж байна. Тэтгэвэрийн хүмүүсд энэ ...

Вокзалын чиглэлийн такси үйлчилгээнд 5000-8000 төгрөг зарцуулж байна. Тэтгэвэрийн хүмүүсд энэ нь маш ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ЗДТГ
овог: * нэр: О***н
Нийтийн тээвэр
цахим код:

8280298

шийдсэн
2022-11-16 11:43
0 img

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зөвхөн 1 автобус л явж байна. Автобусны тоогоо ...

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зөвхөн 1 автобус л явж байна. Автобусны тоогоо нэмэгдүүлээч. ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Э******н
Нийтийн тээвэр
цахим код:

4219826

шийдсэн
2022-11-02 09:47
0 img

Гэр хорооллын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй 44-57 дугаартай автобус буудал дээр ...

Гэр хорооллын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй 44-57 дугаартай автобус буудал дээр зогсож ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: З*****а
Нийтийн тээвэр
цахим код:

4400439

шийдсэн
2022-10-27 15:03
0 img

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобусны тоог нэмэгдүүлмээр байна. Одоо ...

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобусны тоог нэмэгдүүлмээр байна. Одоо 2 автобус ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Г******г
Нийтийн тээвэр
цахим код:

3526213

шийдсэн
2022-10-12 16:24
0 img

Шандын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явдаг автобуснууд явахгүй байна. Автобусны буудал ...

Шандын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явдаг автобуснууд явахгүй байна. Автобусны буудал дээр 30 ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Т*********й
Нийтийн тээвэр
цахим код:

5810362

шийдсэн
2022-10-11 16:40
0 img

7-р сургуулийн хүүхдийн автобус зөвхөн Эрдэнэ багийн сургууль хүртэл л явж байна. Иймд сургуулийн ...

7-р сургуулийн хүүхдийн автобус зөвхөн Эрдэнэ багийн сургууль хүртэл л явж байна. Иймд сургуулийн автобусыг ...
Хаана хандсан: Хот тохижуулах газар
овог: * нэр: Э*********н
Нийтийн тээвэр
цахим код:

699439

шийдсэн
2022-09-20 16:35
0 img

Говил багийн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 1 автобус л явж байна. Үйлчлэх автобуусны ...

Говил багийн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 1 автобус л явж байна. Үйлчлэх автобуусны тоог нэмэгдүүлж, ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Э*******л
Нийтийн тээвэр
цахим код:

5539049

шийдсэн
2022-09-20 16:31
0 img

Говилын автобус маш хол зайтай явж байна. Заримдаа 1 цаг хүлээж байж явдаг. Автобуснуудаа ...

Говилын автобус маш хол зайтай явж байна. Заримдаа 1 цаг хүлээж байж явдаг. Автобуснуудаа ойр ойрхон ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Х*******р
Нийтийн тээвэр
цахим код:

160788

шийдсэн
2022-09-08 10:20
0 img

Тосгоны чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобус хүнээ хүлээхгүй орхиж яваад байна. ...

Тосгоны чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобус хүнээ хүлээхгүй орхиж яваад байна. Мөн автобусны ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: З**а
Нийтийн тээвэр
цахим код:

4235842

шийдсэн
2022-08-18 10:06
0 img

Эрдэнэ багийн Туулын хэсэг рүү нийтийн тээврийн үйлчилгээнд автобус 2 цагийн зайтай давтамжаар ...

Эрдэнэ багийн Туулын хэсэг рүү нийтийн тээврийн үйлчилгээнд автобус 2 цагийн зайтай давтамжаар явдгаас ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: С*****д
Нийтийн тээвэр
цахим код:

2669556

шийдсэн
2022-08-17 11:22
0 img

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зөвхөн 1 автобус л үйлчилж байна. Үйлчлэх автобусны ...

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд зөвхөн 1 автобус л үйлчилж байна. Үйлчлэх автобусны тоог ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Б********э
Нийтийн тээвэр
цахим код:

2278663

шийдсэн
2022-08-16 16:47
0 img

Нийтийн тээвийн үйлчилгээнд цахим картын үйлчилгээг нэвтрүүлж байна. Энэ талаар ахмадууд мэдээгүйгээс ...

Нийтийн тээвийн үйлчилгээнд цахим картын үйлчилгээг нэвтрүүлж байна. Энэ талаар ахмадууд мэдээгүйгээс ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Ц******а
Нийтийн тээвэр
цахим код:

9593818

шийдсэн
2022-08-03 15:00
0 img

Шанд Хабитатын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобс 21 цаг хүртэл явах цагийн ...

Шанд Хабитатын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобс 21 цаг хүртэл явах цагийн хуваарьтай ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Б****х
Нийтийн тээвэр
цахим код:

6434408

шийдсэн
2022-07-01 15:02
0 img

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобуснууд явахгүй болчихоод байна. 2022-06-26-ны ...

Говилын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобуснууд явахгүй болчихоод байна. 2022-06-26-ны ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн Авто тээврийн төв
овог: * нэр: Б********э
Нийтийн тээвэр
цахим код:

4760692

шийдсэн
2022-06-27 15:05

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх