цахим код: 2231025 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-07-27 10:53 үзсэн: 200
Гэр хороолол болон хотын дотор гудамжны гэрэлтүүлгүүд асахгүй байна. Шалгаж асахгүй байгаа ...
Гэр хороолол болон хотын дотор гудамжны гэрэлтүүлгүүд асахгүй байна. Шалгаж асахгүй байгаа гэрлүүдийг засч асаана уу.