Ангилал: Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
0 img

Гудамжинд гэрэлтүүлэг тавих тухай

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын хуучнаар их залуу, яргуйт овоотын  15 дугаар гудамнаас арагшаа буюу ойр орчимд "Эрдэнэс"   6 төрлийн хүнсний  дэлгүүрээс ардах бүх гудамж гэрэлтүүлэггүй харанхуй ...
Хаана хандсан: Хотын захирагчийн алба
овог: Б******в нэр: Д*********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Баян-Овоот баг
цахим код:

9798185

шийдсэн
2023-05-03 12:00
0 img

Гудамжны гэрэлтүүлэг шийдвэрлэж өгнө үү

Рашаантын 29 гудамжны хэд хэдэн гэрэл асахгүй зарим нэг нь анивчаад удаж байгаа тул засварлаж өгнө үү 
Хаана хандсан: Хотын захирагчийн алба
овог: Г*******ж нэр: Г******г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

1552614

шийдсэн
2023-03-20 15:41
0 img

Цагаанчулуут багийн 49,50-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засварлан асааж өгнө үү.

Цагаанчулуут багийн 49,50-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засварлан асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Ц*********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8549622

шийдсэн
2022-12-06 17:45
0 img

Цахилгаан хэрэглэгчид мэдэгдэхгүйгээр таслаад байна. Хэрэглэгчийн төвийн 70394844 дугаарын ...

Цахилгаан хэрэглэгчид мэдэгдэхгүйгээр таслаад байна. Хэрэглэгчийн төвийн 70394844 дугаарын утас руу залгахаар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: А********г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

3469977

шийдсэн
2022-12-06 16:38
0 img

Түлээ нүүрс олдохгүй байгаа тул халаалтаа цахилгаан руу шилжүүлмээр байна. Цахилгааны шөнийн ...

Түлээ нүүрс олдохгүй байгаа тул халаалтаа цахилгаан руу шилжүүлмээр байна. Цахилгааны шөнийн хэрэглээг ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: М*********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

860299

шийдсэн
2022-12-05 10:23
0 img

Эрдэнэ багийн Булган талын энгэрт байрлах гудамжнүүдыг гэрэлтүүлэгтэй болгох хөрөнгийг төсөвт ...

Эрдэнэ багийн Булган талын энгэрт байрлах гудамжнүүдыг гэрэлтүүлэгтэй болгох хөрөнгийг төсөвт яагаад ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Т**а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

4833646

шийдсэн
2022-12-05 10:01
0 img

Эрдэнэ багийн 8-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй, харанхуй байна. Яаралтай засаж гэрэлтүүлэгтэй ...

Эрдэнэ багийн 8-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй, харанхуй байна. Яаралтай засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Ж****л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

265117

шийдсэн
2022-12-01 10:22
0 img

Уртын гол багийн Баянталын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байна. Хүчдэл 220-д хүрэхгүй 170 зааж ...

Уртын гол багийн Баянталын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байна. Хүчдэл 220-д хүрэхгүй 170 зааж байна. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Б***ш
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

4200539

шийдсэн
2022-12-01 09:54
0 img

Баянталын 13-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй 3 жил боллоо. Засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө ...

Баянталын 13-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй 3 жил боллоо. Засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү. 79791111 ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н**********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8886907

шийдсэн
2022-12-01 09:48
0 img

Яргуйт хөтөлд захын айлууд ямар ч гэрэлтүүлэгтэй байна.

Яргуйт баг Хөтөлд захын айлууд гэрэлтүүлэг нэн шаардлагатай байгаа. Гэрэлтүүлэг нь захын айлуудад огт хүртээмжгүй байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч 
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: М****р нэр: У***а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Яргуйт баг
цахим код:

9931967

шийдсэн
2022-11-27 20:46
0 img

Рашаантын 15-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.

Рашаантын 15-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А****а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6718260

шийдсэн
2022-11-17 14:46
0 img

Яргуйт багийн Хөтөлийн хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэг байдаггүй. Иймд тус хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэгтэй ...

Яргуйт багийн Хөтөлийн хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэг байдаггүй. Иймд тус хэсэгт гудамжны гэрэлтүүлэгтэй ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н******а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9135361

шийдсэн
2022-11-14 15:05
0 img

Гэрлийн шон унаад 3 жил боллоо. Хэн ч зассангүй...

Баян-Өндөр хотхоны гэрлийн шонг машинаар мөргөж унагаад 3 жил боллоо. Орой үдэш асдаг байсан гэрэлтүүлэг нь ч асахаа болисон.  Хэн ч засварласангүй. Хаана, хэн хариуцах нь ч тодорхой бус байна. Өмнө ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: А******д нэр: С********г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Дэнж баг
цахим код:

4847815

шийдсэн
2022-11-11 16:55
1 img

Баруун Дэнж 16-р гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй 2, 3 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийг засаж асааж ...

Баруун Дэнж 16-р гудамжны гэрэлтүүлэг асахгүй 2, 3 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийг засаж асааж өгнө үү. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Д******ү нэр: Б********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Дэнж баг
цахим код:

6818191

шийдсэн
2022-11-07 06:45
0 img

Гэр хороололд цахилгааны модон шонг бетон шонгоор солих ажил хийгдэж байна. Эрдэнэ багийн 17-р ...

Гэр хороололд цахилгааны модон шонг бетон шонгоор солих ажил хийгдэж байна. Эрдэнэ багийн 17-р гудамжинд ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: А********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9365691

шийдсэн
2022-11-02 17:11
0 img

Гэр хороолол дахь цахилган эрчим хүчний хэрэглэгчийн төвд үйлчлүүлэхээр өнөөдөр 12.30 цагт ...

Гэр хороолол дахь цахилган эрчим хүчний хэрэглэгчийн төвд үйлчлүүлэхээр өнөөдөр 12.30 цагт ирэхэд байцаагч ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: А********л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5574500

шийдсэн
2022-10-28 16:49
0 img

Цагаанчулуут багт 8-р сараас хойш хог ачаагүй тул яаралтай хог ачмаар байна. Хогийг ямар хугацааны ...

Цагаанчулуут багт 8-р сараас хойш хог ачаагүй тул яаралтай хог ачмаар байна. Хогийг ямар хугацааны давтамжтай ...
Хаана хандсан: Хот тохижуулах газар
овог: * нэр: Г*****р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6884975

шийдсэн
2022-10-27 15:15
0 img

Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг хэдэн цагт асааж, хэдэн цагт унтрааж байгаа вэ. Орой хүүхдүүд ...

Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг хэдэн цагт асааж, хэдэн цагт унтрааж байгаа вэ. Орой хүүхдүүд хичээл тараад ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Г*****р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5749355

шийдсэн
2022-10-27 15:14
2 img

Рашаантын 23р гудамжинд 6 гэрэл байдгаас 5 нь асахгүй 2 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийн асуудлыг ...

Рашаантын 23р гудамжинд 6 гэрэл байдгаас 5 нь асахгүй 2 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийн асуудлыг шийдэж ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Г********в нэр: Х*****а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

2051334

шийдсэн
2022-10-26 15:35
0 img

Хотын гудамжны гэрэлтүүлэг өглөө 07 цагт унтарч орой 19 цагт асаж байна. Гэтэл өглөө орой гэгээтэй ...

Хотын гудамжны гэрэлтүүлэг өглөө 07 цагт унтарч орой 19 цагт асаж байна. Гэтэл өглөө орой гэгээтэй болж, ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б*******л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

7580975

шийдсэн
2022-10-26 15:22
0 img

Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл маш муу байна. Цахилгааны хүчдэл ноднингийнхоос муудчихлаа. Зөвхөн ...

Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл маш муу байна. Цахилгааны хүчдэл ноднингийнхоос муудчихлаа. Зөвхөн гэрэл ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Н*******х
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9855255

шийдсэн
2022-10-25 15:05
0 img

Шандын 14-р гудамжны /Ногоон талбай/ гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.

Шандын 14-р гудамжны /Ногоон талбай/ гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Л*********м
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6319149

шийдсэн
2022-10-25 15:02
0 img

Их залуу Шандын бүх гудамжны гэрэл асахгүй 3 хонолоо. Засаж асааж өгнө үү.

Их залуу Шандын бүх гудамжны гэрэл асахгүй 3 хонолоо. Засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Т*********й
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5417800

шийдсэн
2022-10-24 17:21
0 img

2 жилийн өмнө цахилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлнэ гээд айлуудын тоолуурыг 2 тарифт ...

2 жилийн өмнө цахилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлнэ гээд айлуудын тоолуурыг 2 тарифт тоолуураар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: Х*********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8193480

шийдсэн
2022-10-24 17:20
0 img

2-7-р байрны гадна гэрэлтүүлэггүй байдаг. Гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү.

2-7-р байрны гадна гэрэлтүүлэггүй байдаг. Гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А*******а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2785188

шийдсэн
2022-10-24 17:19
2 img

Гэрлийн шон унасан байгаа тул засах арга хэмжээ авна уу.

Рашаант багийн 30-31р гудамжны үзүүрт хүүхдийн тоглоомын талбайн хажууд гэрлийн шон хугарч унасан байна үүнийг засч өгнө үү
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Г*******ж нэр: Г******г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

4686006

шийдсэн
2022-10-22 19:01
0 img

Эрдэнэ багт Ёс заншлын өргөөний зүүн хойд талын гудамжнууд гэрэлгүй харанхуй байна. Гэрэлтүүлэгтэй ...

Эрдэнэ багт Ёс заншлын өргөөний зүүн хойд талын гудамжнууд гэрэлгүй харанхуй байна. Гэрэлтүүлэгтэй болгож ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: С*****д
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

1656725

шийдсэн
2022-10-21 14:26
0 img

Яргуйт багийн Толгодын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байдаг тул хүчдэлийг сайжруулах арга хэмжээ ...

Яргуйт багийн Толгодын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байдаг тул хүчдэлийг сайжруулах арга хэмжээ авмаар ...
Хаана хандсан: Хотын захирагчийн алба
овог: * нэр: Б*********й
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

981130

шийдсэн
2022-10-10 17:37
0 img

Баянталын хэсэгт гудамжны гэрлүүд асахгүй байна. Шалгаж засч асааж өгнө үү.

Баянталын хэсэгт гудамжны гэрлүүд асахгүй байна. Шалгаж засч асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: О***н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5009123

шийдсэн
2022-09-28 17:00
0 img

Гудамжний гэрэл байхгүй хэцүү бна

Гудам гэрэлгүй харанхуй байна гэрэл таьж өгнүү 
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Y***a нэр: T**********a
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Уртын гол баг
цахим код:

9436325

шийдсэн
2022-09-27 19:28
0 img

Наран багийн 60-р гудамжинд байрлах 201, 204-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү. ...

Наран багийн 60-р гудамжинд байрлах 201, 204-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: З*****а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

4737269

шийдсэн
2022-09-27 17:47
0 img

Рашаант 33 р гудамж 3 ширхэг гэрэл асаж байна өөрсдөө шөнөөр яваад үз

Рашаант 33 р гудамж 3 ширхэг гэрэл асаж байна өөрсдөө шөнөөр яваад үз
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Г****н нэр: Г***о
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг
цахим код:

4536078

шийдсэн
2022-09-23 22:44
0 img

Эрдэнэ багийн Чингэлийн 24-р гудамжинд цахилгааны шугам татуулах хүсэлтийг удаа дараа гаргасан. ...

Эрдэнэ багийн Чингэлийн 24-р гудамжинд цахилгааны шугам татуулах хүсэлтийг удаа дараа гаргасан. Энэ ...
Хаана хандсан: Хотын захирагчийн алба
овог: * нэр: Б******л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9027239

шийдсэн
2022-09-22 19:27
0 img

Яргуйт Толгодын гудамжны 270,271-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.

Яргуйт Толгодын гудамжны 270,271-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: А*****н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2272935

шийдсэн
2022-09-20 16:45
0 img

Оросын булагт зуслангийн байшинтай , 7 жил амьдарч байна. Тэнд Орхон аймгийн иргэд зун гарч ...

Оросын булагт зуслангийн байшинтай , 7 жил амьдарч байна. Тэнд Орхон аймгийн иргэд зун гарч зусдаг. Одоо ...
Хаана хандсан: Орхон аймгийн ЗДТГ
овог: * нэр: Ш********г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

9389105

шийдсэн
2022-09-16 09:36
0 img

Өчигдөр Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл огцом нэмэгдэж олон айлын цахилгаан хэрэгслүүд шатсан. ...

Өчигдөр Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл огцом нэмэгдэж олон айлын цахилгаан хэрэгслүүд шатсан. Энэ талаар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: * нэр: С********н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6823491

шийдсэн
2022-08-18 14:34
0 img

6-20-р байрны ард, 14-р сургуулиас хойшоо өгсөх замын дагуух гэрэл асахгүй удаж байна. Эдгээрийг ...

6-20-р байрны ард, 14-р сургуулиас хойшоо өгсөх замын дагуух гэрэл асахгүй удаж байна. Эдгээрийг засаж ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Х***н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2163824

шийдсэн
2022-08-17 16:47
0 img

Уртын гол багийн Баянзамын 7-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.

Уртын гол багийн Баянзамын 7-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Н****в
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2107778

шийдсэн
2022-08-01 14:19
0 img

Цагаанчулуут багийн 1-р хэсгийн гудамжнуудын гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.

Цагаанчулуут багийн 1-р хэсгийн гудамжнуудын гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Э*******н
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

5873500

шийдсэн
2022-08-01 14:18
0 img

Гэр хороолол болон хотын дотор гудамжны гэрэлтүүлгүүд асахгүй байна. Шалгаж асахгүй байгаа ...

Гэр хороолол болон хотын дотор гудамжны гэрэлтүүлгүүд асахгүй байна. Шалгаж асахгүй байгаа гэрлүүдийг ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б*******л
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

2231025

шийдсэн
2022-07-27 10:53
0 img

Манай гудамны гэрэлтүүлгийг баярын өмнө зассан боловч 2, 3 хоноод асахгүй унтарчихлаа. Чанартай ...

Манай гудамны гэрэлтүүлгийг баярын өмнө зассан боловч 2, 3 хоноод асахгүй унтарчихлаа. Чанартай засвар ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: нэр: Г*****г
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

684062

шийдсэн
2022-07-18 14:42
0 img

3-13-р байрны гадна авто зогсоолын хажууд байрлах гэрэл нэг тал нь асахгүй байгаа тул засаж ...

3-13-р байрны гадна авто зогсоолын хажууд байрлах гэрэл нэг тал нь асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б**д
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

8814093

шийдсэн
2022-06-30 15:16
0 img

Даваат Манханы 10, 11 -р гудамжны дунд байрлах 75 дугаар гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж ...

Даваат Манханы 10, 11 -р гудамжны дунд байрлах 75 дугаар гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү. ...
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: * нэр: Б********р
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг
цахим код:

6269783

шийдсэн
2022-06-24 09:32

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх