цахим код: 8972709 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-07-27 11:15 үзсэн: 78
6, 7- микрийн урд замын уулзварт зам хөндлөн гарахад явган гарц байхгүй байна. Иймд энэ хэсэгт ...
6, 7- микрийн урд замын уулзварт зам хөндлөн гарахад явган гарц байхгүй байна. Иймд энэ хэсэгт явган гарц хийж өгнө үү.