цахим код: 5873500 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-08-01 14:18 үзсэн: 232
Цагаанчулуут багийн 1-р хэсгийн гудамжнуудын гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.
Цагаанчулуут багийн 1-р хэсгийн гудамжнуудын гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.