цахим код: 2107778 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-08-01 14:19 үзсэн: 82
Уртын гол багийн Баянзамын 7-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.
Уртын гол багийн Баянзамын 7-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засч асааж өгнө үү.