цахим код: 2034175 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-08-02 08:56 үзсэн: 74
Наран багийн 33,35-р гудамжинд шороон зам засах, сайжруулах ажил хийгдэж байгаа. Гэтэл 34-р ...
Наран багийн 33,35-р гудамжинд шороон зам засах, сайжруулах ажил хийгдэж байгаа. Гэтэл 34-р гудамжны зам эвдэрсэн, гудамж руугаа орж гарахад хүндрэлтэй болсон тул тус гудамжны замыг засаж сайжруулж өгнө үү.