цахим код: 4132219 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-08-10 16:34 үзсэн: 75
Холбооноос хойшоо өгсөх явган замыг ноднин хийсэн ч энэ жил цөмрөөд, эвдэрсэн байна. Үүнийг ...
Холбооноос хойшоо өгсөх явган замыг ноднин хийсэн ч энэ жил цөмрөөд, эвдэрсэн байна. Үүнийг гүйцэтгэсэн компаниар нь дахин хийлгэх арга хэмжээ аваач.