цахим код: 2470237 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-08-15 09:57 үзсэн: 70
5-р сургуулийн урд талын уруудсан зам дагуух үерийн ус зайлуулах сувгийн таг машин явах бүрд ...
5-р сургуулийн урд талын уруудсан зам дагуух үерийн ус зайлуулах сувгийн таг машин явах бүрд дуугараад хажуугийн байрнуудын оршин суугчид амарч чадахгүйд хүрээд байна. Үүнийг засварлах талаар манай байрны оршин суугчид удаа дараа хүсэлт гаргасан ч шийдвэрлэгдэхгүй байна. Яаралтай засах, эсвэл тус тагнуудыг нь авч асфальтаар хучмаар байна.