цахим код: 2669556 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-08-17 11:22 үзсэн: 73
Эрдэнэ багийн Туулын хэсэг рүү нийтийн тээврийн үйлчилгээнд автобус 2 цагийн зайтай давтамжаар ...
Эрдэнэ багийн Туулын хэсэг рүү нийтийн тээврийн үйлчилгээнд автобус 2 цагийн зайтай давтамжаар явдгаас иргэд удаан хүлээдэг. Автобус явдаг гээд такси явуулдаггүй. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобусаа тогтмол ойрхон давтамжаар явуулдаг болгооч. Энэ асуудлыг удаа дараа мэдэгдэж байгаа ч ямар ч арга хэмжээ авахгүй байсаар байна. Одоо шийдвэрлэхгүй бол дараагийн шатны байгууллагуудад хандах болно гэдгээ мэдэгдье.