цахим код: 6823491 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-08-18 14:34 үзсэн: 245
Өчигдөр Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл огцом нэмэгдэж олон айлын цахилгаан хэрэгслүүд шатсан. ...
Өчигдөр Эрдэнэ багт цахилгааны хүчдэл огцом нэмэгдэж олон айлын цахилгаан хэрэгслүүд шатсан. Энэ талаар Эрдэнэт Булганы ЦТС ТӨХК-д мэдэгдэхэд газар дээр нь очиж шалгаж үзнэ гэсэн. Гэсэн ч одоо болтол тус байгууллагаас газар дээр нь үзлэг хийхгүй байсаар байна. Яаралтай үзэж иргэдэд учирсан хохиролыг барагдуулж өгнө үү.