цахим код: 4107920 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-09-07 08:54 үзсэн: 46
Орос цэцэрлэгт өргөтгөл хийхдээ явган хүний замыг хуулж авсан. Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд ...
Орос цэцэрлэгт өргөтгөл хийхдээ явган хүний замыг хуулж авсан. Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд их явдаг учраас энэ замыг буцааж тавьмаар байна.