цахим код: 160788 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-09-08 10:20 үзсэн: 60
Говилын автобус маш хол зайтай явж байна. Заримдаа 1 цаг хүлээж байж явдаг. Автобуснуудаа ...
Говилын автобус маш хол зайтай явж байна. Заримдаа 1 цаг хүлээж байж явдаг. Автобуснуудаа ойр ойрхон явуулмаар байна.