цахим код: 2272935 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-09-20 16:45 үзсэн: 60
Яргуйт Толгодын гудамжны 270,271-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Яргуйт Толгодын гудамжны 270,271-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.