цахим код: 9027239 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-09-22 19:27 үзсэн: 51
Эрдэнэ багийн Чингэлийн 24-р гудамжинд цахилгааны шугам татуулах хүсэлтийг удаа дараа гаргасан. ...
Эрдэнэ багийн Чингэлийн 24-р гудамжинд цахилгааны шугам татуулах хүсэлтийг удаа дараа гаргасан. Энэ жил цахилгаан татах ажил хийхдээ зөвхөн 22-р гудамж хүртэл л татсан. Эрдэнэт-Ус ОНӨХК-иас зургийн дагуу ажил гүйцэтгэсэн гэж байна. ХЗА-аас зургаа гаргахдаа дутуу төлөвлөж гаргасан байна. Иймд цахилгаан татагдаагүй 23,24-р гудамж руу цахилгаан татаж өгнө үү.