цахим код: 3900114 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-09-22 19:29 үзсэн: 183
5-р микрийн авто замын уулзварт хэдэн жилийн өмнө зам сэтэлж муу зассанаас тус зам эвдэрч ...
5-р микрийн авто замын уулзварт хэдэн жилийн өмнө зам сэтэлж муу зассанаас тус зам эвдэрч машин ятж болохгүй болоод байна. Яаралтай тус сэтэлсэн замыг засах арга хэмжээ авна уу.