цахим код: 4737269 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-09-27 17:47 үзсэн: 65
Наран багийн 60-р гудамжинд байрлах 201, 204-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү. ...
Наран багийн 60-р гудамжинд байрлах 201, 204-р гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.