цахим код: 9436325 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Уртын гол баг 2022-09-27 19:28 үзсэн: 67
Гудамжний гэрэл байхгүй хэцүү бна
Гудам гэрэлгүй харанхуй байна гэрэл таьж өгнүү