цахим код: 5009123 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-09-28 17:00 үзсэн: 57
Баянталын хэсэгт гудамжны гэрлүүд асахгүй байна. Шалгаж засч асааж өгнө үү.
Баянталын хэсэгт гудамжны гэрлүүд асахгүй байна. Шалгаж засч асааж өгнө үү.