цахим код: 1408627 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-09-29 16:28 үзсэн: 64
Өргөө кино театраас урагш уруудам замд болон 5-р микрийн уулвар дахь замд зам 2-3 газар сэтэлсэн ...
Өргөө кино театраас урагш уруудам замд болон 5-р микрийн уулвар дахь замд зам 2-3 газар сэтэлсэн байгаагаас машин явахад маш хүнд болсон байна. Үүнийг яаралтай засаач.