цахим код: 981130 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-10 17:37 үзсэн: 135
Яргуйт багийн Толгодын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байдаг тул хүчдэлийг сайжруулах арга хэмжээ ...
Яргуйт багийн Толгодын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байдаг тул хүчдэлийг сайжруулах арга хэмжээ авмаар байна.