цахим код: 8411571 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-10-19 17:42 үзсэн: 52
Манай баруун талд Яргуйт багийн 11,12-р гудамжны дунд гүүрэн гарц хийсэн. Энэ гүүрэн гарц ...
Манай баруун талд Яргуйт багийн 11,12-р гудамжны дунд гүүрэн гарц хийсэн. Энэ гүүрэн гарц нь стандартын шаардлагын дагуу хийгдээгүйгээс иргэд гарахдаа машинаа эвдээд байна. Үүнийг газар дээр нь шалгаж яаралтай засах арга хэмжээ авна уу.