цахим код: 1656725 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-21 14:26 үзсэн: 46
Эрдэнэ багт Ёс заншлын өргөөний зүүн хойд талын гудамжнууд гэрэлгүй харанхуй байна. Гэрэлтүүлэгтэй ...
Эрдэнэ багт Ёс заншлын өргөөний зүүн хойд талын гудамжнууд гэрэлгүй харанхуй байна. Гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү.