цахим код: 8193480 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-10-24 17:20 үзсэн: 147
2 жилийн өмнө цахилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлнэ гээд айлуудын тоолуурыг 2 тарифт ...
2 жилийн өмнө цахилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлнэ гээд айлуудын тоолуурыг 2 тарифт тоолуураар солиулсан. Гэтэл 2023 оноос цалхилгааны шөнийн хэрэглээнд хөнгөлөлт, хямдрал үзүүлэхгүй гэж байна. Тууштай иргэдийн цахилгааны хэрэглээнд хөнгөлөлт үзүүлэхгүй байсан юм бол яагаад бүх айлуудаас зардал гаргаж тоолуурыг сольсон юм бэ.